Mistrovství klubu v jamkové hře 2019 - ženy

1. Druh a popis soutěže:

Jamková hra podle Pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže se hrají na 18 jamek. V případě nerozhodného výsledku i po 18. jamce pokračuje hra až do prvního rozhodnutí.

2. Soutěžní kategorie: muži a ženy

3. Hřiště: Golf Hostivař, muži žlutá odpaliště, ženy červená

4. Podmínky účasti:

Jamkové mistrovství klubu je určeno pouze pro členy GCHOS, startovat mohou pouze amatérští hráči. Do pavouka jamkového mistrovství klubu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří se kvalifikovali na základě účasti na kvalifikačním turnaji. Nasazeno bude maximálně prvních 32 mužů a 16 žen podle brutto pořadí na rány v kvalifikačním turnaji v obou kategoriích. V případě shodného výsledku brutto bude pořadí pro nasazení hráčů resp. kvalifikaci vycházet z pořadí sestaveného serverem ČGF (tj. podle standardních pomocných kritérií). Přihlášení hráčů proběhne v rámci kvalifikačního turnaje. Hráč, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupí k utkání 1. kola vyřazovací soutěže, nemůže být nahrazen jiným hráčem z kvalifikace. Obhájci titulu z loňského roku jsou automaticky nasazeni na 1. místo v pavouku.

5. Způsob vyzývání:

Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč nasazený výše v pavouku (hráč s lepším výsledkem brutto v kvalifikaci). Kontakt na soupeře získáte v emailech nebo na hlavní recepci Golf Hostivař. Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovních časů. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit dostatečně předem soutěžnímu výboru (stačí e-mailem na turnaje@golfhostivar.cz). V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může soutěžní výbor stanovit datum a čas zápasu. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín zápasu, v případě, že by se tento nekonal ze závažných důvodů.

6. Neodehrání zápasu:

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k dohodnutému utkání nenastoupí, tak kontumačně prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje automaticky vyzývaný.

7. Evidence výsledků:

Okamžitě po dohrání zápasu nahlásí hráči výsledek zápasu v hlavní recepci Golf Hostivař – odevzdají skorekartu s jasně zaznamenanými výsledky. Z odevzdané skorekarty musí jasně vyplývat výsledek na každé odehrané jamce a skorekarta musí být podepsaná oběma hráči.

8. Řešení sporů:

Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické přítomnosti rozhodčího. Pokud nelze posoudit spornou situaci hlavním rozhodčím resp. soutěžním výborem následně, může soutěžní výbor nařídit odehrání nového zápasu v jím stanoveném termínu. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) řeší hráči zásadně principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohodě, má rozhodující a konečné slovo ředitel soutěže, po vyslechnutí obou stran.

9. Poplatky:

Startovné ani green fee se na jamkovku neplatí.

10. Závěrečné vyhlášení a předání cen:

Vyhlášeni budou první tři hráči v každé kategorii a získají upomínkové poháry. Vítězové kategorií se stanou Mistrem a Mistryní klubu v jamkové hře za rok 2019 a jejich jména budou vyryta na památečních klubových pohárech. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne na konci sezóny (termín bude upřesněn) na Gala večeru při vyhlášení všech mistrů klubu.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn či doplnění ve vypsání turnaje, aby zajistil hladký a spravedlivý průběh soutěže.

Ředitel soutěže: Andrea Šimková

Hlavní rozhodčí: Jan Šonka

Soutěžní výbor: Jiří Martinka, Jan Šonka, Andrea Šimková

V Hostivaři 8. 4. 2019

1. kolo
8.4.2019 - 31.5.2019
hcp
9.6
JINKOVÁ
Alena

edit
hcp
--

edit
hcp
23.6
TRÁVNÍČKOVÁ
Nela

edit
hcp
21.6
PHAM THANH
Huong

edit
hcp
16.8
SLÁMOVÁ
Kateřina

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
16.5
KONEČNÁ
Martina

edit
hcp
16.4
KOHNOVÁ
Kateřina

edit
hcp
--

edit
hcp
--

edit
hcp
17.3
PŠENIČKOVÁ
Hana

edit
hcp
18.3
PFLEGEROVÁ
Natalie

edit
hcp
25.5
BRYCHTOVÁ
Adéla

edit
hcp
--

edit
hcp
11.3
POLESNÁ
Markéta

edit
2. kolo
1.6.2019 - 30.6.2019
3. kolo
1.7.2019 - 31.7.2019
4. kolo
1.8.2019 - 31.8.2019

VÍTĚZ