Mistrovství klubu v jamkové hře 2022 - muži

1. Druh a popis soutěže

Jamková hra podle Pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže se hrají na 12 jamek. V případě nerozhodného výsledku i po 12. jamce pokračuje hra až do prvního rozhodnutí.

2. Soutěžní kategorie: muži a ženy

3. Hřiště: Galerie Golf Hostivař, muži žlutá odpaliště, ženy červená, PRO žlutá

4. Podmínky účasti:

Jamkové mistrovství klubu je určeno pouze pro členy GGHOS, startovat mohou amatérští hráči i PRO. Do pavouka jamkového mistrovství klubu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří se kvalifikovali na základě účasti na kvalifikačním turnaji. Nasazeno bude maximálně prvních 32 mužů a 16 žen podle brutto pořadí na rány v kvalifikačním turnaji v obou kategoriích. V případě shodného výsledku brutto bude pořadí pro nasazení hráčů resp. kvalifikaci vycházet z pořadí sestaveného serverem ČGF (tj. podle standardních pomocných kritérií). Přihlášení hráčů proběhne v rámci kvalifikačního turnaje. Hráč, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupí k utkání 1. kola vyřazovací soutěže, nemůže být nahrazen jiným hráčem z kvalifikace. Obhájci titulu z loňského roku jsou automaticky nasazeni na 1. místo v pavouku.

5. Způsob vyzývání:

Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč nasazený výše v pavouku (hráč s lepším výsledkem brutto v kvalifikaci). Kontakt na soupeře získáte v emailech nebo na hlavní recepci Galerie Golf Hostivař. Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovních časů. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit dostatečně předem soutěžnímu výboru (stačí e-mailem na turnaje@golfhostivar.cz). V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může soutěžní výbor stanovit datum a čas zápasu. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín zápasu, v případě, že by se tento nekonal ze závažných důvodů.

6. Neodehrání zápasu:

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k dohodnutému utkání nenastoupí, tak kontumačně prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje automaticky vyzývaný.

7. Evidence výsledků:

Okamžitě po dohrání zápasu nahlásí hráči výsledek zápasu v hlavní recepci Galerie Golf Hostivař – odevzdají skorekartu s jasně zaznamenanými výsledky. Z odevzdané skorekarty musí jasně vyplývat výsledek na každé odehrané jamce a skorekarta musí být podepsaná oběma hráči.

8. Řešení sporů:

Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické přítomnosti rozhodčího. Pokud nelze posoudit spornou situaci hlavním rozhodčím resp. soutěžním výborem následně, může soutěžní výbor nařídit odehrání nového zápasu v jím stanoveném termínu. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) řeší hráči zásadně principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohodě, má rozhodující a konečné slovo ředitel soutěže, po vyslechnutí obou stran.

9. Poplatky:

Startovné ani green fee se na jamkovku neplatí.

10. Závěrečné vyhlášení a předání cen:

Vyhlášeni budou první tři hráči v každé kategorii a získají upomínkové poháry. Vítězové kategorií se stanou Mistrem a Mistryní klubu v jamkové hře za rok 2022 a jejich jména budou vyryta na památečních klubových pohárech. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne na konci sezóny (12. 11.) na Gala večeru při vyhlášení všech mistrů klubu.

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn či doplnění ve vypsání turnaje, aby zajistil hladký a spravedlivý průběh soutěže.

Ředitel soutěže: Andrea Šindelářová

Hlavní rozhodčí: Jan Šonka

Soutěžní výbor: Jiří Martinka, Jan Šonka, Andrea Šindelářová

1. kolo
18.4.2022 - 31.5.2022
hcp
+2.6
PAVOUČEK
Dominik

edit
hcp
32.4
KOPECKÝ
Michal

edit
hcp
15.2
ŠINDELÁŘ
Ondřej

edit
hcp
10.7
MOROZOVIČ
David

edit
hcp
5.2
GAJDOŠÍK
Jan

edit
hcp
26.2
GUTH
Petr

edit
hcp
+2.6
MELICHAR
Ondřej

edit
hcp
18.2
VALA
Tomáš

edit
hcp
12.9
DATEL
Tomáš

edit
hcp
19.3
PETERKA
Michal

edit
hcp
6.6
MAREČEK
David

edit
hcp
19.6
HUYEN
Luong Binh

edit
hcp
+0.5
ŠTROUF
David

edit
hcp
20.7
PHAM CHI
Thuyen

edit
hcp
15.6
SMRČKA
Tadeáš

edit
hcp
10.8
SVOBODA
Jan

edit
hcp
1.8
HORÁČEK
Filip

edit
hcp
27.7
TRAN
Minh Tinh

edit
hcp
5.2
PŘEROVSKÝ
Jan

edit
hcp
12.8
GUTH
Adam

edit
hcp
5.7
MANDERA
Petr

edit
hcp
22.7
JANOUŠEK
Pavel

edit
hcp
4.6
REISCHIG
Josef

edit
hcp
7.4
LUONG
Si

edit
hcp
7.9
LUONG
Khanh Thien

edit
hcp
27.8
VALA
Lukáš

edit
hcp
7.1
PŘEROVSKÝ
David

edit
hcp
5.3
KULA
David

edit
hcp
7.2
KALINA
Denis

edit
hcp
4.0
KRBEC
Adam

edit
hcp
15.3
ŘEHOŘ
Zdeněk

edit
hcp
10.3
KRATOCHVÍL
Adam

edit
2. kolo
1.6.2022 - 30.6.2022
3. kolo
1.7.2022 - 31.7.2022
4. kolo
1.8.2022 - 31.8.2022
5. kolo
1.9.2022 - 30.9.2022

VÍTĚZ